Jämföra försäkringar till hunden

Jämföra försäkringar till hunden

En hundförsäkring täcker bland annat kostnader som uppstår när hunden skadas, drabbas av ohyra eller blir sjuk. Exakt vilka saker som täcks kan variera, men alla hundar bör trots allt var försäkrade för att ägaren inte ska drabbas av allt för stora kostnader i samband med veterinärbesök. Här tar vi upp lite mer kring att jämföra olika hundförsäkringar.

Hur jämför man hundförsäkringar?

Genom den smarta webbsidan hundförsäkring kan man enkelt jämföra olika hundförsäkringar utan att det behöver ta tid eller vara jobbigt. Man fyller bara in uppgifter om sig själv och hunden, sedan ges förslag på olika försäkringar. Man kan direkt se vad de täcker, hur ersättningen förändras, eventuella rabatter samt vad man får betala varje år för att hunden ska fortsätta vara försäkrad.

Olika typer av försäkringar

Det finns flera typer av hundförsäkringar. Basförsäkringen täcker operationer och behandlingar som görs på veterinärstationen. Här betalar man bara en självrisk som kan vara fast eller rörlig. Dessutom får man betala för alla eventuella medicinkostnader som tillkommer. Man kan också välja att lägga till en medicinförsäkring. Den täcker också kostnaden för eventuella mediciner hunden behöver om den blivit sjuk eller skadad. Även här betalar man en självrisk. En annan del som hundförsäkringen kan innefatta är en livförsäkring. Den ger en viss ersättning om hunden skulle avlida. Hur stor ersättningen är varierar, men bolagen är tydliga med att upplysa om saken i försäkringsbrev.

Försäkring för valpar

Små valpar täcks i regel av tikens försäkring om det finns en sådan. När valparna blir större och närmar sig 12 veckors ålder måste de få egna försäkringar. Det är klokt att ha ordnat det innan valparna säljs. Då kan de nya ägarna välja om de vill ta över försäkringen eller om de vill anlita ett annat försäkringsbolag.

Täcks allt av försäkringen?

Nej, allt täcks inte av försäkringen. Olika vanliga sjukdomar som drabbar tänderna täcks i regel aldrig av en hundförsäkring, men vissa undantag finns.

dante